مقالات آموزشی موسسه مداد

ریاضی آسان است اگر... (قسمت دوم)

ریاضی آسان است اگر... (قسمت دوم)

نویسنده : معصومه ابراهیمی 0 دیدگاه

Document ریاضی آسان است اگر... (قسمت دوم) در کتاب های درسی جدید التالیف از سبک های شناختی (دست ورزی ،تصویری و کلامی )استفاده های زیادی شده است .این نوع دسته بندی بر اساس نظریه کلب (Kolb)می باشد. نظریه کلب براساس نظریه یادگیری تجربی بنا نهاده شده است .کلب معتقد ...

دست ورزی آموزش قبل و بعد اعداد پایه اول تا سوم ابتدایی

دست ورزی آموزش قبل و بعد اعداد پایه اول تا سوم ابتدایی

نویسنده : معصومه ابراهیمی 0 دیدگاه

Document دست ورزی آموزش قبل و بعد اعداد مخصوص پایه اول تا سوم ابتدایی جهت افزایش مهارت در بیان قبل و بعد اعداد به صورت ذهنی می توانیم با یک بازی جذاب و...

دست ورزی آموزش عدد نویسی با کمک تاس

دست ورزی آموزش عدد نویسی با کمک تاس

نویسنده : معصومه ابراهیمی 0 دیدگاه

Document دست ورزی آموزش عدد نویسی با کمک تاس ساخت اعداد سه رقمی و چهار رقمی با یک دست ورزی ساده و جذاب به دانش آموزان شما این امکان را در مدرسه و منزل می ...

دست ورزی آموزش تقارن چهارتایی با کمک تخته میخی

دست ورزی آموزش تقارن چهارتایی با کمک تخته میخی

نویسنده : معصومه ابراهیمی 0 دیدگاه

Document دست ورزی تقارن چهارتایی با کمک تخته میخی آموزش تقارن چهارتایی با کمک دست ورزی به شما کمک می کند این مفهوم را سریعتر به مرحله ی انتزاع برسانید...

دست ورزی تقارن محوری با کمک تخته میخی

دست ورزی تقارن محوری با کمک تخته میخی

نویسنده : معصومه ابراهیمی 0 دیدگاه

Document تقارن محوری با کمک تخته میخی آموزش تقارن محوری با کمک دست ورزی تخته میخی به شما کمک می کند این مفهوم را سریعتر به مرحله ی انتزاع برسانید. ...

پنج اصل ریاضی (مهارت های فرآیندی)

پنج اصل ریاضی (مهارت های فرآیندی)

نویسنده : معصومه ابراهیمی 0 دیدگاه

Document پنج اصل ریاضی (مهارت های فرآیندی) برای درک مناسب از ریاضی و عمل در ریاضی بکارگیری ریاضی در حل مسائل ،صرف آموزش موضوعات ریاضی کافی نیستند.در عمل ریاضی، عوامل و مهارت های خاصی در کارند که آنها را مهارت های فرایندی ( اصول ریاضی )می نامند. مفاه...

ریاضی آسان است اگر... (قسمت اول)

ریاضی آسان است اگر... (قسمت اول)

نویسنده : معصومه ابراهیمی 1 دیدگاه

Document ریاضی آسان است اگر... (قسمت اول) تفکر یک معلم به عنوان اصلی ترین عنصر در فرایند یادگیری درارائه محتوای کتاب های درسی بسیار مهم است . مسئولیت اصلی معلم ، شناخت و نحوه استفاده از روشها و الگوهای تدریس در این فرایند یادگیری است . امروزه پس از تغ...