مقالات ریاضی

ریاضی آسان است اگر... (قسمت دوم)

ریاضی آسان است اگر... (قسمت دوم)

نویسنده : معصومه ابراهیمی 0 دیدگاه

Document ریاضی آسان است اگر... (قسمت دوم) در کتاب های درسی جدید التالیف از سبک های شناختی (دست ورزی ،تصویری و کلامی )استفاده های زیادی شده است .این نوع دسته بندی بر اساس نظریه کلب (Kolb)می باشد. نظریه کلب براساس نظریه یادگیری تجربی بنا نهاده شده است .کلب معتقد ...

پنج اصل ریاضی (مهارت های فرآیندی)

پنج اصل ریاضی (مهارت های فرآیندی)

نویسنده : معصومه ابراهیمی 2 دیدگاه

Document پنج اصل ریاضی (مهارت های فرآیندی) برای درک مناسب از ریاضی و عمل در ریاضی بکارگیری ریاضی در حل مسائل ،صرف آموزش موضوعات ریاضی کافی نیستند.در عمل ریاضی، عوامل و مهارت های خاصی در کارند که آنها را مهارت های فرایندی ( اصول ریاضی )می نامند. مفاه...

ریاضی آسان است اگر... (قسمت اول)

ریاضی آسان است اگر... (قسمت اول)

نویسنده : معصومه ابراهیمی 3 دیدگاه

Document ریاضی آسان است اگر... (قسمت اول) تفکر یک معلم به عنوان اصلی ترین عنصر در فرایند یادگیری درارائه محتوای کتاب های درسی بسیار مهم است . مسئولیت اصلی معلم ، شناخت و نحوه استفاده از روشها و الگوهای تدریس در این فرایند یادگیری است . امروزه پس از تغ...