خلاصه سوابق معصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی
مدرس ریاضی دوره ابتدایی

معصومه ابراهیمی
تکنولوژیست آموزشی برتر کشور ​
معلم نمونه کشوری درسال

تحصیلی 89-88

نام ونام خانوادگی :معصومه ابراهیمی (1354)
تکنولوژیست آموزشی برتر کشور ​
معلم نمونه کشوری درسال تحصیلی 89-88
سوابق شغلی وحرفه ای:)
۲۹ سال سابقه تدریس در تمام پایه های اول تاششم و چندپایه

20 سال سابقه فعالیت آموزشي و راهبری در گروه های آموزشی اداره کل شهرستانهای استان تهران(1398-1378)

سوابق شغلی و حرفه ای :
1- مدرس كشوري کتب جدیدالتالیف رياضي همه پايه هاي دوره ابتدايي، بخوانیم وبنویسیم چهارم وپنجم(1385-1384) در استان تهران و شهرستان های استان تهران و در شهر های مختلف خمین،اراك ،ساوه ،نطنز،بوشهر ،يزد،بافق و…
2- مدرس ضمن خدمت فرهنگیان در دروس ریاضی پایه های اول تاششم ، بخوانیم وبنویسیم سوم تا پنجم ، روش های نوین تدریس دوره ابتدایی ، نگارش خلاق ، املا و انشا
3- برگزاری صدها کارگاه آموزشی درحوزه های مختلف ریاضی و دست ورزی های ریاضی در کتب جدید التالیف،روش ها وفنون تدریس ، طراحی آموزشی ،بازی و ریاضی در سراسر کشور

4- مجری الگوی طراحی آموزشی مریل و ای دی دی آی ءی
5- مدرس برنامه درسی ملی در مناطق شهرستان های استان تهران (1392)
6- مولف پیام های بهاری شهرستان های استان تهران (1389-1379)
7- تدوین سطوح ارزشیابی ریاضی ششم برای دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش(1392)
8- داور جشنواره های مختلف استان ومنطقه ()1392-1385
9- تالیف کتاب زندگی زیبای من(مهارت های زندگی پایه چهارم-1384) به سفارش اداره کل آ.پ شهرستان های استان تهران
ارتباطات برون سازمانی :
‏* مصاحبه آموزشی در شبکه یک در سال 1389-گفت وگو راديويي با شبكه هاي مختلف در حوزه هاي آموزش رياضي هاي جديد تاليف
* اجرای بیش از ۴۰ برنامه زنده آموزشی در شبکه آموزش

‏* تهیه وتدوین نرم افزارهای آموزشی در پایه های اول تاششم

‏* تهیه وتدوین نرم افزار های آموزشی ضرب با بازی
‏* تهیه و تدوین نرم افزار آموزشی اختلا لات یادگیری در درس املا تمام پایه ها (در حال ساخت)
‏* همکاری با ناشران آموزشی در تالیف کتب آموزشی (1392-1375)
‏* منتخب یکی از کتاب های آموزشی در جشنواره رشد(1388)
عضو مصاحبه کننده های همکاران اعزام به خارج از کشور در حوزه ریاضی
مدرس تربیت معلم