دست ورزی آموزش قبل و بعد اعداد پایه اول تا سوم ابتدایی

دست ورزی آموزش قبل و بعد اعداد مخصوص پایه اول تا سوم ابتدایی

جهت افزایش مهارت در بیان قبل و بعد اعداد به صورت ذهنی می توانیم با یک بازی جذاب و ساده و با کمک چند تاس از این بازی کاربردی استفاده کنیم. افزایش سرعت عکس العمل و تمرکز بچه ها در بیان اعداد قبل و بعد به صورت دهنی از ویژگی های مثبت این بازی است.

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button