ریاضی آسان است اگر… (قسمت دوم)

ریاضی آسان است اگر… (قسمت اول)

ریاضی آسان است اگر… (قسمت اول)

در کتاب های درسی جدید التالیف از سبک های شناختی (دست ورزی ،تصویری و کلامی )استفاده های زیادی شده است .این نوع دسته بندی بر اساس نظریه کلب (Kolb)می باشد. نظریه کلب براساس نظریه یادگیری تجربی بنا نهاده شده است .کلب معتقد است منبع یادگیری و رشد تجربه است .

یادگیری یک فرایند است نه یک محصول . در نتیجه یادگیرنده برای شروع یادگیری باید با این سه فرایند درگیر شود.

● اطلاعات را کسب و درک کند .

● اطلاعات را پردازش و تبدیل کند.

● اطلاعات را با استفاده از تجربه عینی ومفهوم سازی به مرحله انتزاع برساند .

سبک دست ورزی دانش آموزان با سبک دست ورزی چه ویژگی هایی دارند ؟

1) اشیاء سه بعدی را بهتر از اشیاء دو بعدی درک می کنند .

2) فرایند یادگیری در آنها از مفاهیم عینی و ملموس به سمت مفاهیم مجرد است.

3) در فرایند یادگیری به ابزارهای آموزشی مانند کوئیزنر، چینه ،مهره و… وابسته هستند و از طریق بارگیری ابزارها مفاهیم را درک می کنند.

4) درک عدد به شرط استفاده از اشیا هم صورت طولی (اردینالیتی) و هم به صورت (کاردینالتی) صورت می گیرد.

5) تا خودشان مفاهیم را بازسازی نکنند خوب یاد نمی گیرند.

6) معمولا در جاهای ساکت و خلوت شروع به یادگیری می کنند.

7) آنها ساختارگرا هستند و بازسازی ساختار ها همزمان توسط دست و فکر انجام می گیرد آنها ترجیح می‌دهند مستقیم با موضوع درس درگیر شوند و آن ها را لمس کنند .

8) با درس های کارگاهی و آزمایشگاهی ارتباط راحت تری برقرار می کنند.

9) به مرور مطالب درسی علاقه نشان می دهند. شدیدا احساسی و عاطفی هستند آنها برای کم کردن فاصله خود با استاد نزدیک ترین صندلی به استاد را انتخاب می کنند.

10) مطالب را می خوانند باز نویسی می کنند تا در این جریان بهتر یاد بگیرند. آنها دوست دارند خودشان وارد عمل شوند و از طریق کار موضوع تکالیف و پروژه را تجربه کنند.

سبک تصویری دانش آموزان با سبک تصویری دارای چه ویژگی هایی هستند؟

1) این دانش آموزان کلی نگرند و نگاه آن ها از کل به جز است. به طور مثال اول کل اشکال هندسی مانند یک مربع را می فهمند سپس به اجزای آن مانند گوشه و ضلع توجه می کنند.

2) تصاویر دو بعدی را بهتر از سه بعدی درک می کنند.

3) تا زمانی که تصویر کلی و روشن از موضوع درس را در ذهن نداشته باشند نمی توانند موضوع را درک کنند.

4) از خودکار های چند رنگ استفاده می کنند.

5) از نمودارها و علامت ها و شکل ها در نوشتن استفاده می کنند .

6) تصاویر و چهره ها را بهتر از اسامی به خاطر می سپارند. درک الگوهای هندسی برای آنها آسان تر است و مساحت ها و محیط ها را زود یاد می‌گیرند.

7) مسائل را از طریق راهبرد رسم شکل بهتر حل می‌کنند.

8) تعامل بیشتری با آموزگار دارند و ترجیح می دهند در گروه کار کنند. به هدایت و راهنمایی معلم نیاز بیشتری دارند ولی در کل یادگیری شان را خودشان سازمان می دهند.

9) به راحتی نمی توانند تفکراتشان را به صورت کلامی مطرح کنند .

10) تفکر شهودی و تجربی از نقاط قوت آنهاست.

11) اعداد را به صورت طولی و با استفاده از محور اعداد خوب درک می کنند و همچنین محاسبات اعداد را با کمک محور به راحتی یاد می گیرند.

12) در خلاصه نویسی تبحر دارند و با یادداشت برداری از موضوعات به مرور آنها می پردازند.

13) دفاتر آنها پر از نقاشی و کاریکاتور است و با کمک تصویر سازی مفاهیم را خوب یاد می گیرند.

14) از جزئیات نامرتبط دوری می‌کنند .

15) تفاوت و شباهت اشکال هندسی و یا متقارن را خوب درک می کنند ولی نمی‌توانند انها را صورت کلامی توصیف کنند.

16) چون محاسبات از سمت چپ (فرایندی) از کل به جز است را خوب یاد می گیرند.

سبک کلامی دانش آموزان با سبک کلامی دارای چه ویژگی هایی هستند ؟

1) دانش آموزان سبک کلامی دوست دارند به جای چشم ،یک گوش و یک دهان اضافی داشته باشند تا بتوانند همیشه بشنوند و صحبت کنند.

2) از جز به کل حرکت می کنند آنها در تحلیل ها به جزئیات بیشتر اهمیت می دهند.

3) تصاویر دو بعدی را بهتر از سه بعدی درک می کنند.

4) استدلال های ریاضی را مرحله به مرحله و جز به جز درک می کنند .

5) می توانند افکار خود را مستقیما روی کاغذ بیاورند .

6) از محیط های پر سر و صدا لذت می برند .

7) ترجیح می دهند به جای دیدن آموزگار صدای او را بشنوند.

8) هنگام انجام تکالیف زیر لب زمزمه می کنند و بلند خواندن مطالب کتاب و بازخوانی مطالب را دوست دارند و به نت برداری کلاسی عادت دارند. اهداف شان را خودشان تعیین می‌کنند و دارای های انگیزه های درونی هستند و از آن ها بیشتر تاثیر می گیرند .

9) تمایل به مرحله مرحله کردن و جز به جز کردن مسائل دارند و محاسبات را نیز جز به جز درک و حفظ می کنند.

10) در درک عدد

● عدد را در مفهوم طول (اردینالیتی) می بینند و درک میکنند .

● عدد را به صورت استدلالی و با کمک مفهوم بین درک می کنند.

● با عدد به عنوان جواب معادله به خوبی ارتباط برقرار می کنند.

● عدد را به صورت کلامی و غیر مستقیم درک می کنند.

● درک الگوی اعداد برای آنها آسان است .

● شمارش برای آنها آسان است.

● اعداد پشت سر هم روی محور را بهتر می شمارند تا اعداد بین آنها را.

11) تفاوت و شباهت بین اشکال هندسی را به صورت کلامی مطرح می کنند. درک مفهوم دایره و توصیف آن برایشان مشکل است.

12) در محاسبات ذهنی و سطحی توانمند ترند آنها فرمول ها را به خوبی حفظ می‌کنند .

13) در تبدیل واحدها به صورت ذهنی مشکل ندارند اما در نوشتن ضعیف هستند .

در مقاله ی بعد به رابطه طولی مفاهیم اعداد و عملیات ، جبر، هندسه، اندازه گیری و آمار و احتمال در هر شش پایه دوره ابتدایی خواهیم پرداخت.

برگرفته از کتاب راهنمای معلم پایه اول.

با ما باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button