پازلینو مداد

نمایش دادن همه 5 نتیجه

پازلی نو مداد چیه ؟

یک بستر ارائه آنلاین خدمات آموزشی از انتشارات گوهر اندیشه مداده که دارای بسته های آموزشی خاص وکارشناسی شده است.

با اشتراک پازلی نو مداد می تونی تدریس واو به واو کتاب های ریاضی دوم تا نهم و عربی هفتم تا نهم را در کنار حرفه ای ترین مدرسین کشور و شبکه آموزش داشته باشی و از خدمات 100%رایگان علوم و فارسی دوره ابتدایی استفاده کنی و به بانک سوالات رایگان ما  و کلی امکانات رایگان دیگردسترسی داشته باشی.

  • 539200 تومان
  • 539200 تومان
  • 808000 تومان
  • تومان
  • تومان
  • 539200 تومان
  • 539200 تومان
  • 808000 تومان
  • تومان
  • تومان
  • 539200 تومان
  • 539200 تومان
  • 808000 تومان
  • تومان
  • تومان
  • 539200 تومان
  • 539200 تومان
  • 808000 تومان
  • تومان
  • تومان
  • 539200 تومان
  • 539200 تومان
  • 808000 تومان
  • تومان
  • تومان