کاربرگ پایه سوم

نمایش یک نتیجه

ویژگی مجموعه کاربرگ های مداد:
مجموعه کاربرگ‌های مداد ویژه ۳۰ هفته آموزشی از مهر تا اردیبهشت طراحی شده‌اند و همه دروس فارسی ،ریاضی، علوم ،هدیه‌های آسمان و مطالعات را پوشش می‌دهند. دارای بودجه‌بندی متداول در آموزش و پرورش هستند وبه منظور استمرار توجه در دانش‌آموزان در سناریوی آموزشی ارائه شده درون سوالات از شخصیت‌های جذاب استفاده شده است که غالباً این شخصیت‌ها با ارائه یک بافت برای مسئله و یا بیان ساده یک موضوع در درسنامه‌ها محتوا را برای دانش آموزان جذاب‌تر نموده اند. در مجموعه کاربرگ های مداد برای تقویت دقت و تمرکز، حافظه تصویری ،هوش محاسباتی ،هوش استدلالی ،هوش کلامی و هوش منطقی ریاضی در دانش آموزان در تمام پایه‌ها بخشی به این قسمت اختصاص داده شده است.